Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Na tej stronie dowiedzą się Państwo o tym się jak pozyskuje i przetwarzam dane osobowe na stronie internetowej https://bognabojanowska.pl.

Właścicielem witryny oraz administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://bognabojanowska.pl jest Bogna Bojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINT PUBLISHING Bogna Bojanowska z siedzibą w Nowych Tokarach przy ul. ul. św. Teresy z Lisieux, nr 14, 83-304, NIP 5711687844, REGON 146032283.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, przez przesłanie wiadomości e-mail pod adres kontakt@bognabojanowska.pl lub pisemnie – pod adres siedziby.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

 • uzyskania i utrzymania kontaktu z osobą kontaktującą się za pośrednictwem formularza kontaktowego;

Przesłanie wiadomości wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. W treści wiadomości mogą zostać przekazane inne dane osobowe, jeśli jest to wymagane do rozwiązania sprawy, z którą się Państwo do mnie zwracają. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz osoby, której dane dotyczą oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy przedstawioną prośbę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz, po zarchiwizowaniu wiadomości, maksymalnie przez okres 6 lat.

 • zapisu na listę kontaktową i wysyłki newslettera;

Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do newslettera zawierającego informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są imię oraz adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co skutkuje rezygnacją z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 • przedstawienia szczegółowej oferty handlowej lub oferty cenowej w odpowiedzi na zapytanie;

Przesłanie zapytania ofertowego wymaga podania imienia, adresu e-mail, szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu oferty (w szczególności danych dotyczących produktów, którym są Państwo zainteresowani oraz ich ilością). Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy przedstawioną prośbę.

Dane osobowe będę przetwarzać przez czas prowadzenia korespondencji handlowej oraz po zarchiwizowaniu wiadomości, maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres przechowywania danych osobowych w związku z tą umową.

 • zawarcia umowy i jej wykonania;

Pozyskane przez stronę internetową https://bognabojanowska.pl/ dane osobowe po przedstawieniu szczegółowej oferty handlowej i cenowej oraz ewentualnych negocjacjach mogą posłużyć do zawarcia z Państwem umowy.

Zawarcie umowy wymaga podania dalszych danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz dodatkowych danych kontaktowych, takich jak numer telefonu.

Zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy wskazywany zostanie przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

Umowa, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy, będzie przechowywana do dnia przedawnienia wszelkiego rodzaju roszczeń, które mogłyby zostać na jej podstawie. Dokumenty księgowe, w tym faktury VAT, będą przechowywane przez cały okres wymagany stosownymi przepisami prawa.

 • publikowania i utrzymywania komentarzy i opinii;

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu utrzymania kontaktu i wzajemnej relacji pomiędzy mną a Państwem. W celu umieszczenia komentarza na stronie internetowej https://bognabojanowska.pl/ niezbędne jest podanie swojego imienia lub nicku oraz adresu e-mail.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla możliwości opublikowania komentarza.

Dane osobowe będę przetwarzać przez czas istnienia mojej strony internetowej chyba, że złożą Państwo żądanie usunięcia komentarza lub opinii – w takim wypadku dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe które przetwarzam mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartej przeze mnie umowy i wyłącznie w celu realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane.

Dane osobowe przekazuje:

 • dostawcy usług hostingu, serwerowych i utrzymania strony www – Mad Ventures Patryk Kozioł ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa.
 • dostawcy usług newslettera – UAB „MailerLite” Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516
 • dostawcy usług księgowych – ……………………….
 • dostawcom innych, incydentalnych usług, takich jak usługi prawne, ubezpieczeniowe itp.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia.

W celu realizacji swoich praw proszę o kontakt na wskazane powyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o trybie składania skarg znajdziesz pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi/.

Pozostałe zastrzeżenia

Na stronie internetowej https://bognabojanowska.pl/ nie przetwarzam danych osobowych w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Na stronie internetowej https://bognabojanowska.pl/ wykorzystywane są pliki cookies.

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na  urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny mojej strony internetowej albo dostawców usług analitycznych.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • pamiętać ustawienia użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • umożliwiać korzystanie z funkcji społecznościowych na stronie,
 • ulepszać funkcje dostępne na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Zgodę można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w celu odnotowania faktu wyrażenia zgód na stosowanie plików cookies, akceptacji polityki prywatności itp.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe

Strona wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook i Instagram – plik Facebook Pixel.

Analiza i statystyka

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Państwa komputera, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.